Gratis vervoer boosterprik

Ouderen vanaf 65 jaar kunnen vanaf 1 december 2021 gratis reizen naar de locatie voor hun boosterprik. Dit geldt ook voor niet-klanten van Omnibuzz, zij kunnen hun rit rechtstreeks regelen door te bellen met Omnibuzz. Het telefoonnummer staat in het persbericht.

Lees meer

PETITIE

PETITIE: Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden Aan het bestuur van uw KBO-afdeling, Geacht Bestuur, Ik ben Ton Raven, senator in de Eerste Kamer voor de Onafhankelijke Senaatsfractie OSF. Ik zit sinds januari jl. in het parlement. Ik ben een petitie gestart om steun te zoeken voor een eenmalige compensatie voor gepensioneerden vanwege het niet toekennen van …

Lees meer

Hap en Dienstapotheek Venray

Sluiting HAP en Dienstapotheek Venray Hallo KBO-lid van afdeling Venray en KBO-leden van afdelingen in omringende dorpen, Zoals bekend heeft het bestuur van huisartsenorganisatie Cohesie besloten om de Huisartsen Post Venray per 1 april te gaan sluiten. Dit betekent voor de 82.000 bewoners van het verzorgingsgebied van HAP Venray dat zij voor huisartsenhulp in de …

Lees meer

Steviger vangnet voor werkloze ouderen

De landelijke lobby van KBO PCOB voor de positie van oudere werklozen heeft succes gehad! Het kabinet heeft besloten om de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) te verlengen. Hiermee blijft een belangrijk vangnet in stand om oudere werklozen te beschermen tegen afglijden naar armoede. Een lobbysucces waar KBO-PCOB lang voor heeft gepleit. Werknemers vanaf 60 …

Lees meer

Belastinginvullers zijn er klaar voor!

Belastingservice Venray Ook dit jaar staan we weer vanaf 1 maart voor u klaar. Voor wie? Voor alle ouderen die lid zijn van een bij de Centrale aangesloten oude-renvereniging in Venray en een inkomen hebben van maximaal € 35.000,– voor alleenstaanden of € 50.000,– voor gehuwden/samenwonenden. Het de vrijwillige belastinginvullers is toegestaan een onkostenvergoeding te …

Lees meer