Belastinginvullers zijn er klaar voor!

Belastingservice Venray

Ook dit jaar staan we weer vanaf 1 maart voor u klaar.
Voor wie?
Voor alle ouderen die lid zijn van een bij de Centrale aangesloten oude-renvereniging in Venray en een inkomen hebben van maximaal € 35.000,– voor alleenstaanden of € 50.000,– voor gehuwden/samenwonenden.
Het de vrijwillige belastinginvullers is toegestaan een onkostenvergoeding te vragen van maximaal € 12,- per adres.
Kortom, we gaan weer op de oude voet verder.
Beschikt u over alle gegevens, zoals: jaaropgaven, bankoverzichten, zorgkosten en giften, neem dan contact op met het coördinatiepunt (fam. Remmers, tel. 581690) of rechtstreeks met de vrijwillige belastinginvuller, die u de vorige keer ook geholpen heeft.
Wij zijn blij dat de problemen, zoals die zich vorig jaar aandienden, zijn opgelost. Bovendien is bereikt dat voortaan alle georganiseerde ouderen in Venray gebruik kunnen maken van deze belastingservice.
Daarmee is een belangrijke wens in vervulling gegaan.
Dan nog even dit:
Bent u niet in het bezit van een Digid, dan hebt u een zogenoemde machtigingscode nodig. Hiervoor kunt u het gratis nummer 088-1236555 bellen en te kiezen voor optie 3. Gevraagd wordt dan naar uw geboortedatum en uw BSN (sofinummer).
Let op: voor een echtpaar moet u 2 aparte machtigingscodes aanvragen
Hebt u hiermee problemen, bel dan het coördinatiepunt of uw belastinginvuller.

Coördinator Belasting-invulproject:
Mevr. M. Remmers en Dhr. G. Remmers,
Feldberglaan 12
5801 KV Venray
Tel. 0478-581690
Email: ghremmers@home.nl