Terugkerende activiteiten

Kienen in de Kemphaan
Iedere 1e woensdag van de maand houden we een Kienmiddag in De Kemphaan. Het kienen vangt aan om 13:30 uur en De Kemphaan is open om 13:00 uur. Tijdens deze kienmiddagen zijn er leuke prijsjes te winnen. Deze activiteit is toegankelijk voor KBO leden, maar ook introducés zijn van harte welkom!

 

Jeu de Boules bij de KBO
In KBO verband is er gelegenheid tot het spelen van jeu de boules. De jeu de boules club speelt in de Bouledrome (overdekt en buiten) aan het Speulpark achter het Odapark. Voormalige parkeerplaats van het oude zwembad). Er wordt op woensdag en vrijdag-middag van 13:30 tot 16:30 uur recreatief gespeeld. De groep functioneert zelfstandig en staat onder leiding van dhr. Wim Jeucken, tel. 0653358988.
Belangstellenden die willen aansluiten zijn welkom.

 

Koffiedrinken in De Kemphaan
Speciaal op zondag van 10.00-12.30 uur zijn senioten (leden en niet-leden van seniorenorganisaties) van harte welkom om elkaar te ontmoeten in “De Kemphaan” en samen wetenswaardigheden uit te wisselen, onder het genot van een kop koffie.

 

Fietsen
Maandelijks wordt er een fietstocht voor u als lid van KBO Venray uitgezet in en rond de gemeente Venray. Deze vinden plaats op de 3e donderdag van de maand. Informatie over vertrek wordt vooraf aan u bekend gemaakt via de Nieuwsbrief en op de site van de KBO Venray

Wandelgroep
Elke donderdagochtend wordt er vanaf de Kemphaan gewandeld van 09.00 tot 10.00 uur. Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon komen en meewandelen. Iedereen loopt in zijn/haar eigen tempo, dus er worden verschillende routes gelopen. Daarna is er gezellig koffiedrinken in de Kemphaan.
Informatie bij Bep Teunissen, telefoon 06-10203160 of via email bepnoy@hetnet.nl.

 

Filmmiddagen:
Twee keer per jaar wordt op donderdagmiddag een film naar keuze vertoond in De Kemphaan. De film begint om 14:00 uur en vanaf 13:30 uur is de zaal geopend voor onze leden geopend. Voor de data verwijzen wij u naar de aankondigingen in de Nieuwsbrief.

 

Carnaval sfeeravond
Anno ’54 wordt het decor voor weer een carnavaleske sfeeravond met optredens van diverse artiesten, buutreedners en dansgroepen. Voor onze leden zijn kaarten beschikbaar en zullen t.z.t. verkrijgbaar zijn.  Verdere informatie over de verkoop, deze wordt vermeld in de Nieuwsbrief.

 

 Stamppottenbuffet
Tijdens een gezellige carnavalsmiddag kunt u weer genieten van stemmige carnavalsmuziek onder het genot van een drankje en een heerlijk stamppottenbuffet. Omdat deze middag plaatsvindt in de Kemphaan is er een beperkt aantal kaarten voor onze leden beschikbaar. Let dus goed op de data van de kaartverkoop, vermeld in de Nieuwsbrief.

 

Thema- en informatiemiddagen
Een aantal middagen per jaar wordt er een middag georganiseerd met daarin actuele informatie over maatschappelijke thema’s die met name actueel zijn voor senioren. Er wordt naar gestreefd dat het onderwerp nauw aansluit bij de vraagstukken die ons allen aangaan. Wat er op een middag behandeld wordt, daarvoor verwijzen wij u naar de informatie in de Nieuwsbrief.

 

Informatieavond voor nieuwe leden
Op deze avond verwelkomen wij graag onze nieuwe leden waarin wij hen informeren over de werkwijze van KBO Venray, samen met KBO Limburg en het landelijk samenwerkingsverband van de 4 ouderenbonden. Wij leggen uit hoe de communicatie verloopt via het magazine Ons Limburg, de Schakel en de maandelijkse Nieuwsbrief.  Wij maken u  attent op de grote diversiteit van activiteiten die door ons georganiseerd worden. Maar zeker staat deze avond voor het kennismaken met de KBO Venray en het bestuur. De nieuwe leden zullen hiervoor persoonlijk uitgenodigd worden.

 

Bloemdecoraties maken
Om de thuissfeer te verhogen worden er rond de Paastijd en in de Kersttijd in de Kemphaan bloemdecoraties gemaakt. Dit met behulp van deskundige leiding. Nadere informatie in onze Nieuwsbrief.

 

Algemene ledenvergadering
Op deze vergadering wordt u door het bestuur geïnformeerd over de stand van zaken van het afgelopen jaar en bent u in de gelegenheid mee te denken over het komende jaar. De agenda voor de jaarvergadering wordt tijdig onder uw aandacht gebracht. De vergadering begint om 14.00 uur en de Kemphaan is voor u open om 13.30 uur.

 

Dagtocht
De activiteitencommissie streeft er naar u 1 á 2 maal per jaar via een erkende busonderneming een dagtocht aan te bieden. De bestemmingen hiervoor worden later bepaald. Tijdens de busreis wordt een lunch en avondeten voor u verzorgd. Ook hierover wordt u tijdig geïnformeerd.

 

Barbecue
Naar goed gebruik wordt het voorjaar afgesloten en de vakantieperiode ingeluid met een barbecue bij de Kemphaan. Dit alles wordt omlijst met muziek. Deze middag kan alleen bezocht worden door leden van KBO-Venray en kaarten voor de barbecue kunt u vooraf kopen. Doe dit op tijd want het aantal bezoekers hiervoor is beperkt.

 

Kermisbrunch
Een vaste traditie is  de kermisbrunch op de maandag van Venrayse kermis voor leden van KBO-Venray.  Omdat deze activiteit in de Kemphaan gehouden wordt is er een maximum van 100 bezoekers. Ook hiervoor geldt: let op de aankondiging in de Nieuwsbrief voor de kaartverkoop.

 

Dag van de Senioren
Onder de vlag van de Centrale van Ouderenverenigingen wordt er jaarlijks een Dag van de Senioren gevierd. Wat deze dag inhoudt wordt op een later tijdstip vastgesteld. Nadere informatie volgt in de Nieuwsbrief, de Schakel en Peel en Maas.

 

Adventsviering
In de Kersttijd vinden wij het gepast een middag te bezinnen en te luisteren naar koorzang  en Adventsgedachten om zo inhoud te geven aan de Advent. Nadere informatie vindt u via de daarvoor bekende kanalen.

 

Uitbreiding activiteiten
Hebt u een leuke hobby, bijv. breien, haken, bridgen, kaarten maken, die u samen met een groepje zou willen beoefenen, neem eens contact op met de activiteitencommissie. Er kan dan gekeken worden of dit via de KBO, bij voldoende deelname, gefaciliteerd kan worden.

 

Oude foto’s
Vanaf 21 februari worden op de derde woensdag van de maand in de schouwburg in de foyer op de 1e etage oude foto’s vertoond door Rooynet voor alle belangstellenden. Aanvang 14 uur. De middag duurt tot ongeveer 16 uur en er is een pauze na ongeveer 1 uur. De toegang is gratis, koffie en thee zijn voor eigen rekening. Op deze manier hoopt men dat er mensen komen die personen en/of plaatsen/gebeurtenissen op de foto’s herkennen en daar over kunnen vertellen. Er zijn mensen aanwezig die alle informatie noteren. Verdere informatie hierover vindt u in Peel & Maas.