Terugkerende activiteiten

Kienen in de Kemphaan
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert KBO Venray een kienmiddag in de Kemphaan. Er is een vast groep vrijwilligers, die zich voor deze middag inzet. Ze zorgen elke keer weer voor leuke prijsjes.
De belangstelling voor deze vorm van vrije tijdbesteding is steeds behoorlijk en er heerst een gemoedelijke, gezellige sfeer. De deelnemers betalen een kleine bijdrage. Er is koffie en soms iets lekkers.
Gelet op de animo wil KBO deze activiteit er zeker in houden.
De aanvang van de middag is om 13.30 uur.
De organisatie is in handen van Mevr. Stan Witjes.
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Jeu de Boules bij de KBO
In KBO verband is er gelegenheid tot het spelen van jeu de boules. De jeu de boules club speelt in het Bouledrome (overdekt en buiten) aan het Speulpark achter het Odapark. (De voormalige parkeerplaats van ziekenhuis VieCuri)
Er wordt op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur  recreatief gespeeld. De groep functioneert zelfstandig en staat onder leiding van dhr. Cor Oostveen T: 0478-587162. Belangstellenden die willen aansluiten zijn welkom.

Koffiedrinken in De Kemphaan
Het initiatief voor het zondagse koffiedrinken in De Kemphaan is enkele jaren geleden door het bestuur van De Kemphaan genomen. Speciaal op zondag van 10.00-12.30 uur zijn ouderen (leden en niet-leden van ouderenorganisaties) welkom om een kop koffie te komen drinken en andere ouderen te ontmoeten. Voor een vaste groep ouderen is het een gewoonte op zondagmorgen geworden om richting De Kemphaan te gaan en wetenswaardigheden uit te wisselen.

Nordic Walking
Sinds september 2006 wordt er door een aantal K.B.O.- leden iedere donderdagochtend om 9.00 uur gestart vanaf De Kemphaan voor een uur wandelen met de, alom bekende, stokken. De wandeling wordt steeds besloten een kop koffie in De Kemphaan. De groep is ontstaan na het volgen van een cursus Nordic Walking. K.B.O. Venray heeft deze cursus toen voor een aantal belangstellende leden georganiseerd. Bij voldoende belangstelling willen we dit nog wel eens herhalen. Bij het lopen in een groep zal men vanwege veiligheid makkelijker een route door bij voorbeeld het bos kiezen. U bent welkom op donderdagochtend!
Contactpersoon is: Mevr. Bep Teunissen  T: 0478-583529   E-mail: bepnoy@hetnet.nl

Fietsen
De KBO Venray organiseert 8 fietstochten op onderstaande data voor de leden van de KBO Venray. De fietstochten zijn gemiddeld 30 km lang. Opgave voor deze fietstochten kan door een mailtje te sturen aan
activiteitencommissie@kbovenray.nl of een briefje in de brievenbus van de KBO Venray bij de Kemphaan.
I.v.m. de verkeersveiligheid zorgt de KBO Venray voor enkele verkeershesjes voor de herkenbaarheid van de fietsende groep. Fietsroutes zijn in de omgeving van Venray en lopen door de kop van Limburg en Oost-Brabant en duren tot ongeveer 16:30 uur. Halverwege is er een pauze.
Vertrek en bestemming van de fietstocht wordt voorafgaand bekend gemaakt in “De Schakel”, de Nieuwsbrief en op de website van KBO Venray.

Wandelen
Iedere derde woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, wordt er door een enthousiaste groep ouderen gewandeld in de omgeving van Venray. De groep bestaat wisselend uit 15 tot 30 personen. K.B.O. Venray coördineert de wandelingen. Binnen de huidige deelnemersgroep wordt door steeds twee personen op toerbeurt een route uitgezocht en wordt de verdere organisatie geregeld.
De wandelingen zijn gemiddeld 5-7 kilometer en het wandeltempo is “bij te houden”.
Een wandeling duurt, inclusief de koffiepauze, doorgaans twee tot twee en een half uur.
De deelnemers betalen een bijdrage. AVOS leden kunnen ook gebruik maken van deze activiteit.
Hebt u zin in wandelen, sluit dan op de derde woensdag om 13.15 uur aan bij De Kemphaan.
Contactpersoon voor deze activiteit is:
Ine van Raay: T: 0478-584924 E-mail: cmraajan3017@ziggo.nl