Extra activiteiten

Buiten de vaste activiteiten, welke geregeld terug komen, worden er elk jaar Extra Activiteiten georganiseerd.

Overzicht extra activiteiten 2023

Dag Datum Soort Activiteit Waar
do 12 jan 2023 Verkeersquiz
Aanvang 14 uur in de Kemphaan. Opgeven via telefoonnummer 06-48605548 of via mailadres activiteitencommissie@kbovenray.nl
De kemphaan
wo 18 jan Sfeeravond
De sfeeravond is in Anno ’54. We hebben weer een leuk programma. Aanvang 19.00 uur en de zaal is open om 18.15 uur.
De kaartverkoop is op:
donderdag 05 januari van 10-12 uur en op
donderdag 12 januari van 10-11 uur in de Kemphaan.
De kaarten kosten € 10,00.
Anno ’54
wo 8 febr Voorlichtingsavond “Venray beweegt”
De heer Jan Poels komt voorlichting geven over bewegen voor ouderen. Aanvang om 14 uur in de Kemphaan.
De Kemphaan
  21 febr. Stamppotconcert De Kemphaan
  8 mrt Bijeenkomst nieuwe leden 19.30 uur
De Kemphaan
  23 mrt Babbeltruc
Dhr. Harry Timmermans komt ons uitleg geven over internetfraude en pinpasfraude.
AVOS-leden zijn van harte welkom.
14.00 uur
De Kemphaan
  30 maart Paasstukjes maken
Op 30 maart gaan we een paasdecoratie maken in de Kemphaan. De vrijwilligers die voor het kerststukje zijn geweest zorgen weer voor het materiaal en staan u weer met raad en daad bij. De kosten zijn € 12,50. Opgeven vóór 23 maart via telefoonnummer 06-48605548. Er kunnen maximaal 15 personen meedoen, dus geef u op tijd op.
14.00 uur
De Kemphaan
  5 april Kienen
Op deze woensdag is om 13:30 uur onze maandelijkse kienmiddag. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Wij hopen dat veel kienliefhebbers deze middag aanwezig zullen zijn. Ook niet KBO-leden zijn welkom.
13.30 uur
De Kemphaan
do 13 april 600 jaar Jerusalem
Een expositie over de geschiedenis van Jerusalem, haar bewoners en hun verbondenheid met de Venrayse bevolking tussen 1422 en 2022.
De toegang is €5,00.
Bij voldoende aanmeldingen kan er een groepsrondleiding gegeven worden en zijn de kosten € 7,00.
Aanmelden tot en met donderdag 6 april via telefoonnummer 06-48605548 of mailen naar acitiviteitencommissie@kbovenray.nl
Expositie in museum Venray
do 20 april Leden-Jaarvergadering
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
In de pauze is er koffie met vlaai.
Daarna gaan we met Mia Dekkers (troubadour, zangeres, verteller uit Overloon) op reis door de tijd. Een middag in de sfeer van weleer.
14.00 uur
De Kemphaan
  3 mei Kienen
Op deze woensdag is om 13:30 uur onze maandelijkse kienmiddag. Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Wij hopen dat veel kienliefhebbers deze middag aanwezig zullen zijn. Ook niet KBO-leden zijn welkom.
13.30 uur
De Kemphaan
       
vr 16 juni Dagreis
In de ochtend gaan we met de bus naar het Kermismuseum Soet en Vermaeck in Hilvarenbeek.
In de middag hebben we een rondvaart in de Biesbosch.
Deze busreis is inclusief lunch en diner. De kosten zijn € 70,00 per persoon. U kunt zich opgeven vóór 1 juni door het bedrag over te maken naar bankrekeningnummer NL66RABO 0173 9141 44 t.n.v. KBO Venray onder vermelding van dagreis 2023, uw naam en telefoonnummer. Voor informatie kunt u bellen met Stan Witjes, telefoonnummer 06-1335 7227.
Hilvarenbeek / Biesbosch