Hap en Dienstapotheek Venray

Sluiting HAP en Dienstapotheek Venray
Hallo KBO-lid van afdeling Venray en KBO-leden van afdelingen in omringende dorpen,
Zoals bekend heeft het bestuur van huisartsenorganisatie Cohesie besloten om de Huisartsen Post Venray per 1 april te gaan sluiten. Dit betekent voor de 82.000 bewoners van het verzorgingsgebied van HAP Venray dat zij voor huisartsenhulp in de avonduren en in de weekenden op de HAP in Venlo zijn aangewezen. Tegelijkertijd is ook de dienstapotheek MC de Wieënhof  niet meer bereikbaar van 17.00-23.00 uur en in het weekend. Voor recepten en medicijnen moet men dan ook naar Viecuri in Venlo. Deze sluiting heeft straks grote gevolgen voor ons allemaal voor de bereikbaarheid van HAP en Apotheek. Ik vind deze sluiting een slechte zaak en wil dat via deze mail onder de aandacht brengen van het bestuur van Cohesie. Als u dit met mij eens bent stuur dan ook een mailtje naar bureau@cohesie.org ter attentie van de raad van bestuur, dhr. Leo Kliphuis, en laat daarin weten dat u verzoekt om de HAP Venray niet te sluiten. U kunt dit doen door de tekst hieronder toe te sturen aan bureau@cohesie.org 

 

Geachte heer Leo Kliphuis,

Middels deze mail laat ik u weten dat ik het niet eens ben met uw voorgenomen besluit tot sluiting van HAP Venray per 1 april a.s. en verzoek u deze beslissing te willen herzien. Voor ons gaat deze sluiting tot ongehoorde vermindering zorgen van bereikbaarheid van huisartsenzorg in avonduren en weekenden. Met name de grote afstanden en forse rijtijden zijn daarbij niet acceptabel!

Met vriendelijke groet, …………