PETITIE

PETITIE:
Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Aan het bestuur van uw KBO-afdeling,

Geacht Bestuur,

Ik ben Ton Raven, senator in de Eerste Kamer voor de Onafhankelijke Senaatsfractie OSF. Ik zit sinds januari jl. in het parlement.
Ik ben een petitie gestart om steun te zoeken voor een eenmalige compensatie voor gepensioneerden vanwege het niet toekennen van de prijsindexering over de jaren 2009-2021 voor hun pensioen.
Hierdoor is de koopkracht van de pensioenen inmiddels voor ALLE GEPENSIONEERDEN met meer dan 20% gedaald. De korting is over de hele periode ruim 43 MILJARD.
Tegelijkertijd is het vermogen van de pensioenfondsen met 1200 MILJARD (225%) gestegen.
Nu de dekkingsgraden van de pensioenen per 30 september jl gestegen zijn tot 106% wil de OSF via een motie bereiken dat er aan de gepensioneerden een eenmalige compensatie wordt verstrekt uit de eerder genoemde stijging van 1200 miljard.
Vele leden van uw vereniging zullen ongetwijfeld de nadelige gevolgen van het niet toekennen van de indexering van het pensioen gedurende vele jaren hebben ondervonden. Hoe meer steun voor het indienen van de motie, hoe meer kans deze maakt om te worden aangenomen. Bijgaand de tekst van de petitie ter ondersteuning van de motie.
Ik zou U willen vragen om uw leden aan te bevelen deze online petitie te ondersteunen.

Link naar de petitie:
https://www.petities.com/eenmalige_compensatie_voor_pensioengerechtigden?fbc

Petitie eenmalige compensatie voor niet verstrekte indexering aan Pensioengerechtigden 2009-2021