Informatieavonden Zwart op Wit Notariaat

Ingesloten stuur ik jullie de flyer over de informatieavonden die Zwart op Wit Notariaat uit Venray samen met Consendo uit Panningen organiseren in maart 2024.
De eerste avond wordt gehouden op woensdag 6 maart 2024 en heeft als thema: “Wat als ik het niet meer weet?” en zal onderwerpen behandelen zoals het levenstestament, de eigen bijdrage zorg, behandelverbod en euthanasieverzoek. Deze avond is voornamelijk gericht op de situatie van wilsonbekwaamheid en wat hiervoor geregeld kan worden c.q. waarover nagedacht mag worden voordat men wilsonbekwaam wordt.
De tweede avond wordt gehouden op woensdag 27 maart 2024 en heeft als thema: “Wat als ik er straks niet meer ben?” en zal onderwerpen behandelen zoals het testament, de erfbelasting en uitvaartwensen. Deze avond is voornamelijk gericht op de situatie van overlijden en wat hiervoor geregeld kan worden c.q. waarover nagedacht mag worden voordat men komt te overlijden.
Beide avonden worden gehouden in De Witte Hoeve, Gasstraat 5 te Venray en zijn gratis toegankelijk. De avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur (inclusief pauze). De deuren zijn geopend vanaf 19.00 uur.
Wel is het belangrijk om aan te melden, zodat er ook een stoel gereserveerd kan worden. Aanmelden kan via: info@consendo.nl of via www.consendo.nl/agenda/lezing 6 maart 2024 of 27 maart 2024. Ook is het mogelijk om telefonisch aan te melden via T: 077 3031070.

Het beloven informatieve avonden te worden, dus wees erbij!