Nieuwe directeur KBO Limburg

Vanaf vandaag (1 september 2023) is Simone Gerono-van Bun de nieuwe directeur van KBO Limburg. Ze volgt Hans Hollanders op die medio oktober met pensioen gaat. Tot die tijd blijft Hans nog langszij als adviseur.
Simone van harte welkom en heel veel succes in je mooie nieuwe functie bij onze KBO!
Veel mensen zullen Simone kennen als adviseur sport, bewegen en gezondheid bij het Huis voor de Sport Limburg en als coördinator van Meer Bewegen voor Ouderen, het MBvO.
Haar drijfveer is ‘kwaliteit toevoegen aan het leven van senioren’. Precies waar wij bij, en vanuit de KBO ook voor staan.
De komende weken gaat Hans Simone wegwijs maken en op tal van plaatsen introduceren als onze nieuwe directeur.