Dag van de Palliatieve Zorg

Zaterdag 8 oktober is het de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, IDPZ. Het doel van de IDPZ is bekendheid te geven aan palliatieve zorg en bij te dragen aan maatschappelijke bewustwording rondom dit thema. Binnen het netwerk palliatieve zorg Noord-Limburg zijn in oktober en november diverse activiteiten georganiseerd in samenwerking met ketenpartners.

Folder IDPZ 2022 NPZ Noord-Limburg