Koopkracht AOW’ers

Vandaag debatteert het nieuwe kabinet met de Tweede kamer over het Regeerakkoord. Daarin staat o.a. dat dit kabinet de koppeling tussen het minimumloon en de AOW los wil laten.
Dat is heel slecht nieuws voor alle senioren. Het minimumloon wordt met 7,5% verhoogd, maar de senioren staan met lege handen en zien hun koopkracht hard achteruit gaan.
KBO PCOB komt daarom in actie om dit ongedaan te maken met een brandbrief en een statement samen met andere maatschappelijke organisaties.
Gisteren zijn deze acties besproken in het Bondsbestuur. De conclusie daarbij was helder: als KBO Limburg staan wij hier vierkant achter!
Het Bondsbestuur roept daarom alle afdelingen op de onderstaande informatie te delen met de achterban.  Zo laten we zien dat we samen opkomen voor de belangen van senioren.

Zie de brandbrief
Zie het statement