Taalakkoord

Taalakkoord 2.0

Het Taalhuis organiseert op 9 dec. van 16.00 – 18.00 een bijeenkomst om het Taalakkoord 2.0. te ondertekenen. Met de ondertekening van het Taalakkoord 2.0 wil het Taalhuis zich samen met partners uit Horst a/d Maas en Venray verder inzetten in de aanpak tegen laaggeletterdheid. Het Taalakkoord 2.0 is een aanvulling op het Taalakkoord dat op 1 jan 2020 is ondertekend door gemeentes Horst a/d Maas en Venray, BiblioNu, Synthese, Gilde Educatie en Stichting Lezen en Schrijven.

Tekent u ook mee tegen laaggeletterdheid?

Wist u dat meer dan de helft van de laaggeletterden van autochtone afkomst is?

Juist bij deze mensen is de schaamte het grootst. De ervaring leert dat zij hierdoor niet snel zelf zullen aankloppen voor hulp. De omgeving kan hen daarbij helpen.

Als 1 op de 7 mensen laaggeletterd is, betekent dit dat we allemaal in onze omgeving wel iemand kennen die laaggeletterd is. Een ouder op het schoolplein, een werknemer of lid van de voetbalvereniging.
Hoe meer mensen betrokken zijn in de aanpak tegen laaggeletterdheid, hoe meer mensen geholpen kunnen worden.

U kunt ook meedoen!
En dat kan al heel eenvoudig. De eerste stap is het bewust zijn van wat laaggeletterdheid is. We zullen de bijeenkomst aftrappen met de lokale première van de film ‘Sjeemte’. In deze film wordt duidelijk hoe ver iemand kan gaan om laaggeletterdheid geheim te houden en wat de impact hiervan is.

Tevens wordt het activiteitenaanbod van het Taalhuis gedeeld, zoals bijv. een workshop ‘eenvoudiger communiceren’ en een workshop ‘laaggeletterdheid herkennen en doorverwijzen’.

Meer informatie over het volledige programma wordt binnenkort toegestuurd. Noteer de bijeenkomst in de agenda. Wilt u zich alvast aanmelden? Stuur dan een mail naar taalhuis@biblionu.nl.  

Uiteraard mag u de uitnodiging ook delen met uw eigen netwerk.

Met vriendelijke groeten,

Lieke Willemssen en Wendy Hendrix
Taalhuis Horst a/d Maas en Venray
T: 06 40905020
E: lwillemssen@biblionu.nl
W: www.taalhuishorstvenray.nl

 

 

 

 

 

 

 

Merseloseweg 59, 5801 CC Venray / Gasthuisstraat 25, 5961 GA Horst