Enquête m.b.t. wonen en dementie

Onderzoek burgerinitiatief m.b.t. dementie.

In opdracht van de faculteit FHML aan Universiteit Maastricht wordt er een onderzoek gestart binnen ’t Zorghuus Ysselstein. Het onderzoek wordt uitgevoerd om inzicht te krijgen in de verandering van de zorgvraag en woonwensen van de nieuwe generatie ouderen met dementie in de omgeving Noord-Limburg.  

Hiervoor hebben wij dan ook respondenten nodig uit deze regio om deel te nemen aan het onderzoek. De deelname gebeurt door het invullen van een vragenlijst dat is verdeeld onder thema’s die allemaal te maken hebben met woonwensen bij opname in een verpleeghuis van patiënten met dementie.  

De onderzoekers zitten momenteel allemaal in Zuid- Limburg en kunnen niet direct respondenten vinden uit Noord-Limburg. De respondenten moeten namelijk woonachtig zijn in Noord-Limburg en boven de 65 jaar zijn.

Wij worden al verder geholpen door het verspreiden van de vragenlijst en zo veel mogelijk respons te krijgen. Lijkt het jullie interessant om ons verder te helpen met dit onderzoek vul dan bijgevoegd formulier in.

Hopelijk willen jullie ons helpen bij dit onderzoek!

Met vriendelijke groet,

Shaniar Ibrahim
Maastricht Universiteit
Faculteit FHML
2e jaar Gezondheidswetenschappen

Ingevulde formulieren kunnen verstuurd worden naar 

inevanvegchel@hotmail.nl