Terugkerende activiteiten

Kienen in  de Kemphaan
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert KBO Venray een kienmiddag  in de Kemphaan. Er is een vast groep vrijwilligers, die zich voor deze middag inzet. Ze zorgen elke keer weer voor leuke prijsjes.
De belangstelling  voor deze vorm van vrije tijdbesteding  is steeds behoorlijk en er heerst een gemoedelijke, gezellige sfeer. De deelnemers betalen een kleine bijdrage. Er is koffie en soms iets lekkers.
Gelet op de animo wil KBO deze activiteit (dit jaar voor de 19 de keer) er zeker in houden.
De aanvang van de middag is om 13.30 uur.
De organisatie is in handen van Mevr. Wil van Gaal.
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar wel lid zijn van de KBO.

Jeu de Boules bij de KBO
In KBO verband is er gelegenheid tot het spelen van jeu de boules. De jeu de boules club speelt  in het Bouledrome (overdekt en buiten) aan het Speulpark achter het Odapark. (De voormalige parkeerplaats van ziekenhuis VieCuri)
Er wordt op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur  recreatief gespeeld. De groep functioneert zelfstandig en staat onder leiding van dhr. Cor Oostveen T.587162. Belangstellenden die willen aansluiten zijn welkom.

Koffiedrinken in De Kemphaan
Het initiatief voor het zondagse koffiedrinken in De Kemphaan is enkele jaren geleden door het bestuur van De Kemphaan genomen. Speciaal op zondag van 10.00-12.30 uur zijn ouderen (leden en niet-leden van ouderenorganisaties) welkom om een kop koffie te komen drinken en andere ouderen te ontmoeten. Voor een vaste groep ouderen is het een gewoonte op zondagmorgen geworden om richting De Kemphaan te gaan en wetenswaardigheden uit te wisselen.

Nordic Walking
Sinds september 2006 wordt er door een aantal K.B.O.- leden iedere donderdagochtend om 9.00 uur gestart vanaf De Kemphaan voor een uur wandelen met de, alom bekende, stokken. De wandeling wordt steeds besloten een kop koffie in De Kemphaan. De groep is ontstaan na het volgen van een cursus Nordic Walking. K.B.O. Venray heeft deze cursus toen voor een aantal belangstellende leden georganiseerd. Bij voldoende belangstelling willen we dit nog wel eens herhalen. Bij het lopen in een groep zal men vanwege veiligheid makkelijker een route door bij voorbeeld het bos kiezen. U bent welkom op donderdagochtend!
Contactpersoon is: Mevr. Bep Teunissen  T: 0478-583529    E-mail: bepnoy@hetnet.nl

Fietsen
De collega ouderenorganisatie AVOS Venray organiseert jaarlijks aan het begin en het einde van het verenigingsjaar een fietstocht. Leden van K.B.O. Venray kunnen deelnemen aan deze gezamenlijke fietstochten. Het is een van de sportieve activiteiten waarbij leden van beide organisaties elkaar kunnen ontmoeten.
Verdere informatie over vertrek en bestemming van de fietstocht wordt voorafgaand bekend gemaakt in “De Schakel” en op de website www.kbovenray.nl

Wandelen
Iedere derde woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, wordt er door een enthousiaste groep ouderen gewandeld in de omgeving van Venray. De groep bestaat wisselend uit 15 tot 30 personen. K.B.O. Venray coördineert de wandelingen. Binnen de huidige deelnemersgroep wordt door steeds twee personen op toerbeurt een route uitgezocht en wordt de verdere organisatie geregeld.
De wandelingen zijn gemiddeld 5-7 kilometer en het wandeltempo is “bij te houden”.
Een wandeling duurt, inclusief de koffiepauze, doorgaans twee tot twee en een half uur.
De deelnemers betalen een bijdrage. AVOS leden kunnen ook gebruik maken van deze activiteit.
Hebt u zin in wandelen, sluit dan op de derde woensdag om 13.15 uur aan bij De Kemphaan.
Contactpersoon voor deze activiteit is:
Ine van Raay: T: 0478-584924  E-mail: cmraajan3017@ziggo.nl