Voorwoord

Geacht  KBO lid,

Op deze website treft u de informatie aan van onze KBO vereniging die ruim 1250 leden telt. Belangenbehartiging van senioren is een van de activiteiten, die we in Venray en met de andere 24 KBO afdelingen in de gemeenten Horst en Venray uitvoeren. Ook organiseren we periodiek terugkerende activiteiten en diverse grotere activiteiten voor onze leden. De jaarlijkse carnavalsavond, de boerenbruiloft op carnavalsdinsdag, de excursies naar musea in de regio, de jaarlijkse dagtocht per touringcar-busreis, BBQ in De Kemphaan en de adventsviering zijn de wat grotere activiteiten. Ook worden, in samenwerking met de AVOS regelmatig fietstochten gehouden.

Alle leden ontvangen 10 keer per jaar het landelijke Magazine KBO-PCOB, De Schakel (informatieblad van de Centrale van Ouderenverenigingen) en 4 keer per jaar het Limburgse magazine “Senioren Limburg”.

Helaas heeft ook de KBO Venray, op dit moment, te maken met de corona maatregelen en is De Kemphaan aan het Kennedyplein1 in Venray hierdoor tijdelijk gesloten. We hopen dat e.e.a. zo spoedig mogelijk tot het verleden behoort, zodat we weer gezellig met u onze activiteiten kunnen uitvoeren.

Is uw belangstelling voor de KBO Venray gewekt of wilt u meer informatie neem dan contact op met onze ledenadministrateur Joop Simons (ledenadministratie@kbovenray.nl).

De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,– en het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.

27 januari 2021
Martin Wijnhoven,
Voorzitter KBO Venray