skip to Main Content
Terugkerende activiteiten

Jeu de Boules bij de KBO
In KBO verband is er gelegenheid tot het spelen van jeu de boules. De jeu de boules club speelt in het Bouledrome (overdekt en buiten) aan het Speulpark achter het Odapark. (De voormalige parkeerplaats van ziekenhuis Viecuri)
Er wordt op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur recreatief gespeeld. De groep functioneert zelfstandig en staat onder leiding van dhr. Cor Oostveen (T: 587162). Belangstellenden die willen aansluiten zijn welkom.

 

 

Koffiedrinken in De Kemphaan
Het initiatief voor het zondagse koffiedrinken in De Kemphaan is enkele jaren geleden door het bestuur van De Kemphaan genomen. Speciaal op zondag van 10.00-12.30 uur zijn ouderen (leden en niet-leden van ouderenorganisaties) welkom om een kop koffie te komen drinken en andere ouderen te ontmoeten. Voor een vaste groep ouderen is het een gewoonte op zondagmorgen geworden om richting De Kemphaan te gaan en wetenswaardigheden uit te wisselen.

 

Nordic Walking
Sinds september 2006 wordt er door een aantal K.B.O.- leden iedere donderdagochtend om 9.00 uur gestart vanaf De Kemphaan voor een uur wandelen met de, alom bekende, stokken. De wandeling wordt steeds besloten een kop koffie in De Kemphaan. De groep is ontstaan na het volgen van een cursus Nordic Walking. K.B.O. Venray heeft deze cursus toen voor een aantal belangstellende leden georganiseerd. Bij voldoende belangstelling willen we dit nog wel eens herhalen. Bij het lopen in een groep zal men vanwege veiligheid makkelijker een route door bij voorbeeld het bos kiezen. U bent welkom op donderdagochtend!
Contactpersoon is: Mevr. Bep Teunissen    T: 0478-583529   E: bepnoy@hetnet.nl

 

Kienen in de Kemphaan
Iedere eerste woensdag van de maand organiseert KBO Venray een kien-middag in de Kemphaan. Er is een vast groep vrijwilligers, die zich voor deze middag inzet. Ze zorgen elke keer weer voor leuke prijsjes. De belangstelling voor deze vorm van vrije tijdbesteding is steeds behoorlijk en er heerst een gemoedelijke, gezellige sfeer. De deelnemers betalen een kleine bijdrage. Er is koffie en soms iets lekkers.
Gelet op de animo wil KBO deze activiteit (dit jaar voor de 19de keer) er zeker in houden.
De aanvang van de middag is om 13.30 uur.
De organisatie is in handen van Mevr. Wil van Gaal.
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden, maar wel lid zijn van de KBO.

 

Fietsen
De collega ouderenorganisatie AVOS Venray organiseert jaarlijks aan het begin en het einde van het verenigingsjaar een fietstocht.
Leden van K.B.O. Venray kunnen deelnemen aan deze gezamenlijke fietstochten. Het is een van de sportieve activiteiten waarbij leden van beide organisaties elkaar kunnen ontmoeten.
Verdere informatie over vertrek en bestemming van de fietstocht wordt voorafgaand bekend gemaakt in “De Schakel” en op de site van KBO Venray.

 

Wandelen
Iedere derde woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, wordt er door een enthousiaste groep ouderen gewandeld in de omgeving van Venray. De groep bestaat wisselend uit 15 tot 30 personen. K.B.O. Venray coördineert de wandelingen. Binnen de huidige deelnemersgroep wordt door steeds twee personen op toerbeurt een route uitgezocht en wordt de verdere organisatie geregeld. De wandelingen zijn gemiddeld 5-7 kilometer en het wandeltempo is “bij te houden”. Een wandeling duurt, inclusief de koffiepauze, doorgaans twee tot twee en een half uur. De deelnemers betalen een bijdrage. AVOS leden kunnen ook gebruik maken van deze activiteit. Hebt u zin in wandelen, sluit dan op de derde woensdag om 13.15 uur aan bij De Kemphaan.
Contactpersoon voor deze activiteit is:
Ine van Raay       T: 0478-584924   E: cmraajan3017@ziggo.nl

Het plezier van het lezen
U houdt van lezen, opgaan in de wereld van een boek. U wilt uw enthousiasme waarschijnlijk graag delen met anderen. Dat kan in een leeskring. Een leeskring is een kleine groep mensen die gedurende een periode van meestal zes weken hetzelfde boek lezen. Het doel van een leeskring is het plezier in het boek te vergroten door er over te praten en leeservaringen uit te wisselen. Een boek vertelt ons iets over hoe mensen zijn, hoe verschillend, en hoe mensen hun leven ervaren. We kunnen meerdere lagen en symbolen ontdekken. Wat haalt u eruit, wat steekt u ervan op? Welke vragen roept het op en waardoor wordt u geraakt? Dat zal voor iedereen die leest verschillend zijn.
Door het gesprek weet u nog beter waarom het boek bijvoorbeeld maatschappelijk relevant is of past in een bepaalde ontwikkeling of tijd. Behandelt het boek een thema dat ‘van alle tijden’ is of juist niet? Kunt u zich identificeren met de hoofdpersonen in het verhaal of helemaal niet? Daarnaast krijgt u vaak andere titels te lezen dan dat u normaal leest, wat weer zorgt voor de verbreding van uw horizon.
Al verschillende jaren wordt er op donderdagmiddag onder leiding van Marije Freriks met een aantal belangstellenden boeken besproken. De groep komt bij elkaar een maal in de zes weken van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Het programma voor het seizoen 2019/2020 ziet er als volgt uit:

26 september Foom Marente Moor
7 november De acht bergen Paola Cognetti
19 december Europa Ilja Pfeiffer
30 januari De avond is ongemak Marieke Lucas Rijneveld
12 maart Regieaanwijzingen voor de liefde Franca Treur
23 april Als je het licht niet kunt zien Antony Doerr
4 juni Moedervlekken Arnon Grunberg

Informatie:
Riky Verstraelen  : riekenmat@home.nl. Tel: 0478-584572
Marije Freriks      : mfh.freriks@hccnet.nl. Tel: 06-41849574

Back To Top