skip to Main Content
Centrale van ouderenverenigingen Venray

De Centrale van ouderenverenigingen Venray (www.cvo-venray.nl)

Bij deze centrale zijn aangesloten:

 • Alle KBO-afdelingen van de gemeente Venray
 • Algemene Venrayse Onafhankelijke Seniorenvereniging (AVOS)
 • Wijk-ouderenverenigingen (Smakt, Landweert, Noord-West)
 • Stichting Centrum voor ouderen De Kemphaan
 • Seniorservice Gilde Venray (Prins Bernhardstraat)

In het bestuur van de Centrale zitten:

 • Een onafhankelijke voorzitter, 1ste en 2de secretaris, penningmeester.
 • Vertegenwoordigers van de werkkamers(“Jeugd, Welzijn en Zorg”) en (“Werk, Inkomen en Onderwijs”) van de Participatieraad van de Gemeente Venray.
 • Afgevaardigde KBO Venray
 • Afgevaardigde namens alle KBO afdelingen van de dorpen.
 • Afgevaardigde AVOS
 • Afgevaardigde wijk-ouderenverenigingen
 • Afgevaardigde De Kemphaan
 • Voorzitters van werkgroepen, die een of meer aandachtsgebieden onder zich hebben
 • Public Relations functionaris.

In het beleidsplan voor 2017/2018 is vastgesteld, dat de volgende aandachtsgebieden centraal staan:

 • Verzorgd wonen (zelfstandig of in tehuis), met daaraan gekoppeld de mogelijkheid via de Centrale een woonscan te laten maken (is de woning voor de toekomst van de senior geschikt of moeten er aanpassingen komen).
 • Aandacht voor ontwikkelingen in de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en daarmee samenhangende basiszorg.
 • Preventie / hulpverlening via ouderenadviseurs.
 • Activiteiten (maatschappelijke participatie).
 • Deelname aan werkkamers (“Jeugd Welzijn en Zorg” en “Werk Inkomen en Onderwijs”) van de Participatieraad van de Gemeente Venray.
 • Ontmoetingscentra: ontwikkeling van betaalbare ontmoetingsplekken voor de senior, maar ook voor de algemene leefomstandigheden in wijk of dorp.
 • Sport en Bewegen.
 • Verbeteren van de eigen organisatie.
 • Verbeteren van belangenbehartiging van ouderen door contacten met B & W, waarbij de kadernota Ouderenbeleid richtinggevend wordt.

De aandachtsgebieden zijn ondergebracht bij de leden van de Seniorenraad.
Er zijn altijd nog vrijwilligers welkom om deze werkgroepen meer body te geven.
U kunt zich daarvoor wenden tot het Secretariaat :
Wethouder Pubbenstraat 21, 5815 AK Merselo
E-mail: wilmazegers70@gmail.com

Back To Top