skip to Main Content
Extra activiteiten

Overzicht extra activiteiten KBO Venray

 

2021 datum Activiteit Tijd / Plaats
ma/di 2 en 3 aug Kermisbrunch
Vandaag willen we als KBO een kermisbrunch organiseren voor de leden. Deze activiteit is een samenzijn met gezellige achtergrond muziek. Via de nieuwsbrief wordt u tijdig geïnformeerd.
I.v.m. het inrichten van de zaal van de Kemphaan is er plaats voor een maximum aantal deelnemers (50 per keer).

De Kemphaan
do/vr 2 en 3 sept Barbecue
Vandaag sluiten we het voorjaar af met onze jaarlijkse barbecue in en om de Kemphaan. Diverse soorten vlees en salades, alsmede live-muziek zorgen voor een smakelijke en gezellige middag. Deze middag is alleen toegankelijk voor de leden van de KBO Venray. Op vertoon van de KBO pas kunt u vooraf kaarten kopen.
Kaartverkoop: Donderdag 19 augustus 2021.
De eigen bijdrage bedraagt € 10,00 en gelet op het maximum aantal bezoekers in de Kemphaan: zorg dat je op tijd kaarten koopt.
do 16 sept Bezoek Museum Venray:
“Tentoonstelling Venray uit het puin herrezen”
De kosten bedragen € 5,00.
I.v.m. het maximaal aan bezoekers van 20 personen is het zaak dat u even mailt naar edtreescadirci@ziggo.nl
of een briefje met de opgave in de brievenbus van De Kemphaan.
Bij meerdere opgave organiseren we een 2e bezoek in het najaar.
14.00 uur
do 23 sept Jaarvergadering KBO
Op donderdag 23 september 2021 houden we onze jaarvergadering en u bent van harte welkom.
I.v.m. het maximumaantal dat in De Kemphaan aanwezig kan zijn van
50 personen verzoeken we u om dat via de mail (edtreescadirci@ziggo.nl) of via een briefje in de brievenbus van De Kemphaan op te geven als u de vergadering bezoekt. Na de pauze is er een presentatie van Leo Heldens over het project “Samen bouwen, Samen wonen en samen zorgen”. Een nieuw concept met nieuwe woonconcepten en vooral samen genieten voor senioren.
De Kemphaan

14.00 uur

vr 1 okt Dag van de ouderen
Vandaag zou weer de traditionele Dag van de Ouderen gevierd worden. Dit gaat onder de huidige omstandigheden NIET door !!!
do 7 okt Verkeersquiz: “Gezond en veilig in Venray” De Kemphaan

14.00 uur

do 4 nov Speelfilm: Venray herrezen” De Kemphaan
do 18 nov Quiz 1 tegen 100 De Kemphaan
do 2 dec Lezing: Ziekte van Lyme De Kemphaan
do 9 dec Kerststukjes maken
Vandaag heeft u weer de gelegenheid om in de De Kemphaan, gezellig met een aantal creatieve KBOers, kerststukjes te maken. Hierbij is een ervaren bloemschikster aanwezig. U ontvangt tijdig informatie via de nieuwsbrief.
De Kemphaan
wo 15 dec Adventsviering
2022
wo 2 febr Sfeeravond Anno ’54
di 1 mrt Stamppotconcert De Kemphaan

Back To Top