skip to Main Content
Actuele zaken

Medische keuring en verlenging rijbewijs

Een rijbewijs moet telkens na tien jaar worden vernieuwd. Vanaf de leeftijd vanaf 65 jaar is deze termijn nog vijf jaar. Het rijbewijs is geldig tot de eerste dag van de maand die volgt op de 75e verjaardag. Bij verlenging van het rijbewijs na de 75e verjaardag is een medische keuring van een arts nodig. Deze medische verklaring van een arts moet bij de aanvraag voor verlenging van het rijbewijs worden overlegd.
Normaliter variëren de kosten voor een dergelijke verklaring van ongeveer € 30,– tot zo’n € 75,–.
De KBO heeft met een aantal keuringsartsen een regeling getroffen om deze keuring voor haar leden voor een vast bedrag van € 30,– te verrichten. Voor deze regeling komen alleen leden van de KBO in aanmerking.
De keuringsarts is:
Dhr. B.P.F. Minken
Venrayseweg 40
5861 BE Wanssum
Tel: 06-28840951 en bij geen gehoor KBO Limburg 0475-381740.
Ter controle van het lidmaatschap wordt uw inschrijvingsnummer van de KBO gevraagd. Dit vind U op het KBO-pasje.

Aan welke zaken moet U denken voor de keuring?

  • U moet op het gemeentehuis een eigen verklaring halen. Hiervoor dient U een afspraak te maken.
  • Deze verklaring moet U verder invullen en opsturen naar het CBR.
  • Hebt U de Eigen Verklaring digitaal via www.cbr.nl ingevuld, dan de ontvangstbevestiging van het CBR en het ontvangen keuringsverslag meenemen naar de keuringsarts.
  • Maak tijdig een afspraak voor de keuring. Een vervolgkeuring kan noodzakelijk zijn.
  • Neem een overzicht van de door u gebruikte medicijnen (verkrijgbaar bij de apotheek) en een flesje ochtendurine mee naar de keuringsarts.
  • Neem voor controle de ledenpas van de KBO mee.
  • De keuringsarts zal uw algehele lichamelijke en geestelijke conditie onderzoeken waarbij het gezichtsvermogen een van de belangrijke aandachtspunten is.
  • Na de keuring zal de keuringsarts het keuringsverslag invullen en dit verslag opsturen naar het CBR.
  • De gemeente verstrekt een rijbewijs voor maximaal vijf jaar, bij goedkeuring.

Indien U bent goedgekeurd, krijgt U het nieuwe rijbewijs bij Bevolkingszaken tegen inlevering van het oude rijbewijs en recente pasfoto en betaling van de leges kosten.

Repair Café Venray
2e editie: Woensdag 26 februari 2020

Wellicht is het niet aan uw aandacht ontsnapt: Ook Venray heeft een Repair Café! Wij zijn zeer succesvol gestart in januari, en zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de 2e editie, op woensdag 26 februari 2020.

In de Kemphaan draait het elke laatste woensdag van de maand allemaal om repareren. Tussen 13.00 en 16.00 uur staan diverse vrijwillige reparateurs klaar om mensen gratis,  te helpen bij alle mogelijke reparaties. Ook gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, kleding, fietsen, speelgoed, servies… alles wat het niet meer doet, is welkom. En maakt kans op een geslaagde reparatie. De reparateurs in het Repair Café weten bijna altijd raad. Dat is tijdens onze opening in elk geval erg succesvol gebleken.

Uitgiftedata:
De Kemphaan
DOEN! Activiteitencentrum Venray E.o.
Back To Top