skip to Main Content
Belangenbehartiging KBO Venray

Wat doet KBO Venray voor haar leden
Op lokaal niveau neemt KBO Venray deel aan overleg met de gemeentelijke overheid.
Dit gebeurt in de vorm van participatie in het bestuur van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray.
In diverse werkgroepen en commissie komen vraagstukken aan de orde die senioren bezig houden.
Een aantal voorbeelden waaraan KBO-leden kunnen deelnemen:

 • Service belastinginvulling
 • Excursies/Uitstapjes
 • Sportbeoefening
 • Cultuur/filmmiddag
 • Sfeeravond/ carnaval-viering
 • Zomerbarbecue
 • Leesmiddag
 • Adventsviering
 • Informatie/themamiddagen
 • Maandelijkse kien-middag
 • Cursussen
 • Gezellige contacten in de Kemphaan.

KBO-vrijwilligers, ondergebracht in commissies, dragen zorg voor een goede voorbereiding en organisatie van deze activiteiten.
In principe kunnen alleen KBO-leden deelnemen aan de activiteit.
Wanneer men geen lid is van de ouderenbond kan een extra bijdrage voor deelname worden gevraagd.
Met zustervereniging AVOS loopt de afspraak dat in overleg kan worden deelgenomen aan een aantal activiteiten. Dit wordt kenbaar gemaakt in de Schakel of op de website.

Sociaal Contact
Bij elke activiteit speelt ontmoeting een grote rol.
Door ontmoeting en uitwisseling van levensvisie wordt men verrijkt in doen en laten.
Of het politiek, kerkelijk, sportief of gezondheidszaken. In een activiteit als fiets- of wandeltocht speelt het sociale contact een belangrijke rol.
Het KBO-lidmaatschap geeft een wij-gevoel en draagt ertoe bij, dat contacten gemakkelijk verlopen.
Deelnemende commissie of bestuursleden hebben tijdens een activiteit een luisterend oor en nemen ideeën suggesties mee voor een nieuwe activiteit of thema.
Tijdens de voorjaars(leden)vergadering wordt door middel van een presentatie een concept van het volgende jaarprogramma aangeboden.

Back To Top