skip to Main Content

Senioren: meer dan de moeite waard!

Belangenbehartiging is een van de kerntaken van de KBO. Wij behartigen de belangen van alle senioren op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Omdat de KBO de grootste seniorenorganisatie in Nederland en in Limburg is, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord.

Unie KBO landelijk actief

Het gaat dan om landelijke thema’s zoals inkomen, gezondheid en zorg, wonen en mobiliteit, identiteit en zingeving. De KBO is bijvoorbeeld nauw betrokken bij het Pact Ouderenzorg, een speerpunt van het kabinet. Twee leden van KBO Limburg maken deel uit van de Raad van Ouderen die het kabinet op dit punt adviseert.

KBO Limburg actief in Limburg

Op provinciaal niveau staat KBO Limburg voor de belangen van alle senioren. We werken samen met diverse andere Limburgse organisaties die zich eveneens daarvoor inzetten. Bijvoorbeeld via Netwerk Senioren Limburg, waarvan de KBO de kartrekker is.  Het gaat dan om Gezondheid en Zorg, Wonen en Mobiliteit en Zingeving en Levensvragen. De belangenbehartiging is in Limburg tweerichtingsverkeer met de provincie. We zijn nauw betrokken bij onderwerpen als de Sociale Agenda en Positieve gezondheid.

Regio’s en afdelingen zichtbaar bij de gemeenten

Ook richting gemeenten valt er het nodige zeggen over de belangen van senioren. Dat gebeurt veelal door de afdelingen, vaak in overleg met de regiobesturen. De afgelopen jaren is er o.a. veel aandacht besteed aan de WMO en de seniorviendelijkheid van gemeenten.

Waarmee houdt de KBO zich bezig?

De KBO stelt zich voornamelijk tot doel te luisteren naar de stem van de ouderen, te kijken naar zaken die hun bezig houden en op te komen voor de belangen van deze groep.
Solidariteit speelt daar bij een grote rol. Dus zorgafhankelijken, minder bedeelde mensen of anderszins zwakke ouderen in onze samenleving kunnen rekenen op support vanuit de KBO afdeling.
Op nationaal niveau werkt de KBO samen met andere ouderenbonden zoals ook de eerder genoemde PCOB in een Centraal Samenwerkende Ouderenorganisatie.
In onze provincie doet KBO-Limburg er alles aan om de senioren het gevoel te geven, dat nog volop in het leven staan. Men streeft naar een goede gezondheid, welzijn en een zo optimaal mogelijke zelfstandigheid in een veilig leefklimaat.
Het bekende “Oog voor Senioren” als subtitel voor het KBO-logo, is hier dus meer dan gerechtvaardigd.

 

Op welke gebieden richt de KBO zich specifiek

-Een goede betaalbare gezondheidszorg voor alle ouderen, waarbij wensen en behoeften zo goed mogelijk zijn gewaarborgd.
– Wonen en mobiliteit en rijvaardigheid. (Rijbewijskeurig)
– Rijbewijskeuring is aan te vragen op dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur onder telefoonnummer 0475-381744 (KBO Limburg)
– Educatie en in de vorm van informatiebijeenkomsten, cursussen, multimedia en levensvraagstukken.
– Nuttige informatieverstrekking in de vorm van het blad “KBO-PCOB Magazine”.
– Voor de Senior van de gemeente Venray het blad “De Schakel”.
– Het up-to-date houden van de website KBOVenray.nl.

Back To Top